Kako se koristi bakarna sačma?
Arrow backNazad

Kako se koristi bakarna sačma?

05 jul 2022

Bakarna sačma ili bakarne granule predstavljaju proizvod dobijen reciklažom bakra iz različitih vrsta otpada koji sadrži ovaj element. Ovaj proces se odigrava putem topljenja otpadnog bakra u livnici, čime se dobija bakar najveće čistoće.

Bakarne granule, dobijene na ovaj način pored visokog stepena čistoće, koji se postiže procesom topljenja i odvajanja nečistoća, odlikuje i to što su odmah spremne za dalji tretman u proizvodnji.

Bakarna sačma pronalazi svoju primenu u velikom broju različitih proizvodnih procesa. Može se koristiti za proizvodnju soli, oksida, pigmenata, legura, za isparavanje metala, za površinske obrade metala, zavarivanje bronze…

Bakarna sačma u površinskoj obradi

Bakarna sačma svoju primenu ima i u površinskoj obradi različitih materijala. Na primer, bakarna sačma se koristi kod uklanjanja neravnina, kamenca, eliminacije površinskih defekata na čvrstim materijalima, pomaže unutrašnje oslobađanje od naprezanja koje se javlja kod nekih mašinskih delova. Takođe, bakarna sačma je nezamenjiva kod poliranja, matiranja i prevenciji javljanja rđe. Pored toga, bakarne granule imaju svoju ulogu u pravljenju preciznih odlivaka, elektronskih komponenti za računare i tranzistore, alata, u proizvodnji mašina, auto delova, instrumenata i merača, proizvodnju pumpi, ali i u industriji ventila.

Bakarna sačma u industriji električnih uređaja

Bakarna sačma poseduje i veoma važnu ulogu u industriji električnih uređaja i satova jer se koristi u pravljenju PVD premaza koji sprečava habanje i povećava otpornost uređaja.

Ujedno, bakarna granula se koristi za proizvodnju žica, kablova kao i sitnih komponentni električnih uređaja.

Pored ove primene upotrebljava se i za proizodnju svih vrsta legura kao što su mesing, bronza, bakar i druge. Koristi se i za topljenje legure metala visoke čistoće, pripremu jedinjenja metala visoke čistoće i pripremu kristala.

Bez obzira na to u koju svrhu su vam potrebne bakarne granule Jugo -Impex će izaći u susret svim vašim željama.

Kompanija Jugo Impex se bavi proizvodnjom bakarne sačme kroz posebno dizajniran proces kreiran tako da čuva životnu sredinu i vraća bakar u proizvodne procese.

Kompanija Jugo-Impex specijalizovana je za proizvodnju i prodaju bakarnih sačme visoke čistoće od 99,99%. Ova bakarna sačma vrhunskog kvaliteta i pogodna je za korišćenje u hemijskoj industriji za dobijanje različitih preparata na bazi bakra, kao i za druge komercijalne primene.