Čime se bavimo

Naše oblasti delovanja

Sa više od 30 godina dokazanog iskustva, danas u naše oblasti delovanja spadaju Sektor upravljanja opasnim otpadom i tretman, Reciklažni centar neopasanog otpada i Livnica.

Dobro došli u svet reciklaže

Sektor upravljanja opasnim otpadom i tretman

Jugo-Impex je razvio sektor upravljanja opasnim otpadom - od tretiranja, preko transporta i njegovog skladištenja ustanovljen je celokupan proces za bezbedno upravljanje otpadnim materijalima. Sa aspekta životne sredine, Jugo-Impex je obezbedio sve potrebne uslove kako bi osigurao bezbednost i podigao svest društva u svrhu njenog očuvanja.

Pročitajte više

Reciklažni centar neopasanog otpada

Najsavremenijim metodama, prikupljeni otpad efikasno recikliramo u sirovinu adekvatnu za ponovnu upotrebu.

Pročitajte više

Livnica

Tretmanom livenja sekundarnog bakra dobijeni su proizvodi visokog kvaliteta koji svoju primenu nalaze u hemijskoj industriji i topionicama bakra.

Pročitajte više