Proizvodi i usluge

Bakarna granula – Sačma

Bakarna granula je namenski proizvod koji je dobijen po propisanoj proceduri i zahtevima kupaca. Bakarne granule su namenjene hemijskoj industriji za dobijanje hemijskih preparata na bazi bakra.

Tehničke karakteristike

Nasipna težina 4kg/dm3
Veličina: 1mm-4mm
Oblik: sferični

Hemijski sastav

Bakar [Cu] – 99,99%

Arsen [As] – 0,005 ppm

Kadmijum [Cd] – 0,005 ppm

Olovo [Pb] – 0,01%