Proizvodi i usluge

Bakarna granula – Sačma

Kompanija Jugo-Impex specijalizovana je za proizvodnju i prodaju bakarnih sačme visoke čistoće od 99,99%. Ova bakarna sačma vrhunskog kvaliteta namenjena je hemijskoj industriji za dobijanje različitih preparata na bazi bakra, kao i za druge komercijalne primene.

Na koji način proizvodimo bakarne granule

Bakarnu sačmu dobijamo kroz proces reciklaže, odnosno topljenja otpadnog bakra u livnici, čime aktivno radimo na očuvanju životne sredine i ponovo vraćamo bakar u proizvodni proces.

Ovako dobijene bakarne granule, pored visokog stepena čistoće, koji postižemo procesom topljenja i odvajanja nečistoća, odlikuje i to što su odmah spremne za dalji tretman u proizvodnji.

Drugim rečima, Jugo-Impex bakarne granule su pouzdan proizvod koji, po pristupačnoj ceni, možete direktno iskoristiti u prozvodnji :

  • soli,
  • oksida
  • pigmenata
  • legura

Bakarna granula spremna za sve vaše potrebe

Bez obzira na to u koju svrhu su vam potrebne bakarne granule tu smo kako bi izašli u susret svim vašim željama. Dovoljno je da nas kontaktirate, a mi ćemo učiniti sve kako bi zadovoljili vaše potrebe za bakarnom sačmom. Naš tim stručnjaka je uvek tu za vas kako bi vaše zadovoljstvo i kvalitet proizvoda i usluge bili uvek zagarantovani.

Tehničke karakteristike

Nasipna težina 4kg/dm3
Veličina: 1mm-4mm
Oblik: sferični

Hemijski sastav

Bakar [Cu] – 99,99%

Arsen [As] – 0,005 ppm

Kadmijum [Cd] – 0,005 ppm

Olovo [Pb] – 0,01%