O nama

Stvaramo bolju budućnost

Jugo-Impex osnovan je 1990. godine u Nišu. Od početka osnovna delatnost privrednog društva je bio promet obojenim metalima. 1994. godine počinje sa otkupom i recilkiranjem otpadnog materijala.

Fokusirani na ono što radimo najbolje

Upoznajte nas

Porodična kompanija Jugo-Impex d.o.o. posvećena je očuvanju životne sredine i efikasnom korišćenju prirodnih resursa.

Svoje prve poslovne poduhvate porodica Šćekić započela je 1990. godine. Nakon devet godina rada, definisana je jasna strategija vezana za ekologiju, zaštitu životne sredine, odnosno reciklažu sekundarnih sirovina. Konstantnim usvajanjem novih znanja, tehnologija i primenom najsavremenije opreme, kompanija Jugo-impex d.o.o. postala je lider u segmentu reciklažne industrije Republike Srbije.

U okviru grupacije posluju dve kompanije, E-reciklaža 2010. d.o.o. koja se bavi reciklažom elektirčnog I elektronskog otpada i Jugo-impex d.o.o. koja se bavi reciklažom industijskog, opasnog i neopasnog otpada.

Reciklirajući značajan deo generiasnog otpada, nastojimo da planetu učinimo boljim mestom za život, buduća pokoljenja naučimo da cene resurse kojima raspolažu i prirodi vratimo narušenu ravnotežu.

Reč osnivača

Pred čovečanstvom su danas veliki izazovi na koje moramo svi da odgovorimo tako što ćemo raditi lokalno, u svom okruženju. Brz ekonomsi rast, rast populacije i tehnološki napredak iscrpeli su prirodne resurse planete i doveli do stvaranja sve veće količine otpada svih vrsta.

U balkanskoj regiji zelena radna mesta i reciklažna industrija imaju potencijal da otvore 50.000 novih radnih mesta u narednom periodu u svakoj zemlji. Takođe, ne manje bitno, reciklažna aktivnost je ključ u očuvanju prirodnih resursa, sprečavanju daljeg zagađenja i emisije štetnih gasova kao i smanjenju energetskih potreba. Ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da su prirodni resursi na planeti ograničeni i da su pod pretnjom da nestanu sa lica zemlje možemo slobodno da zaključimo da će reciklaža, tačnije urbani rudnici biti jedini izvor osnovih metala i minerala.

Mi u Jugo-Impexu se svakog dana trudimo da koristeci svoja znanja, iskustva i najsavremeniju tehnologiju damo svoj doprinos smanjenju zagađenja planete, uklanjajući opasan i industrijski otpad sa teritorije naše zemlje i vraćajući u ponovnu upotrebu deficitarne sirovine a sve to kroz društveno odgovoran i ekološkii efikasan način.

Vujadin Šćekić, Osnivač

Vujadin Šćekić- osnivač i direktor Jugo-Impex-a u svojaj kancelariji.

30 godina velikih dostignuća

2014.

Registrovan REACH sertifikat na tržištu EU (Registration, Evaluation, Autorisation and restriction of Chemicals)

2013.

Podignuta administrativna zgrada u krugu MIN-a

2011.

Nabavljen veliki šreder

2010.

Formirana livnica,
Pocetak rada sektora za opasan otpad

2007.

Uvodjenje ISO standarda

2006.

Podignuta upravna zgrada I magacin u Vazduhoplovaca bb

2002.

Nabavljen mali šreder

2000.

Podignuta prva hala

1990.

Osnivanje kompanije

30 godina velikih dostignuća

2014.

Registrovan REACH sertifikat na tržištu EU (Registration, Evaluation, Autorisation and restriction of Chemicals)

2013.

Podignuta administrativna zgrada u krugu MIN-a

2011.

Nabavljen veliki šreder

2010.

Formirana livnica,
Pocetak rada sektora za opasan otpad

2007.

Uvodjenje ISO standarda

2006.

Podignuta upravna zgrada I magacin u Vazduhoplovaca bb

2002.

Nabavljen mali šreder

2000.

Podignuta prva hala

1990.

Osnivanje kompanije

Naša misija i vizija

Misija kompanije Jugo-Impex d.o.o. je da odgovori globalnom izazovu nestanka bakra i drugih elemenata kao prirodnih resursa, vraćajući ih u upotrebu i na raspolaganje budućim generacijama kroz proces reciklaže. Cilj kompanije je da na društveno koristan način prikupi, preradi i vrati u ponovnu upotrebu sve vrste industrijskog otpada uz poštovanje svih načela zaštite prirode, zdravlja ljudi i cirkularne ekonomije.

Naša vizija je da postanemo regionalni lideri u tretmanu opasnog i neopasnog otpada i u tom smislu konstantno ulažemo u istraživanje i razvoj, nove tehnologije, optimizaciju radnih procesa, poboljšanje kvaliteta naših usluga kao i otvaranje zelenih radnih mesta.

bg

Menadžment

Bojana Ristić

Finansijski direktor

Saša Bojić

Direktor reciklažnog centra I livnice

Ljiljana Kostić Despotović

Direktor opasnog otpada

Đorđe Marković

Komercijlani direktor

Zoran Stanojević

Rukovodilac sektora nemetalnih sirovina

Zaposleni

Svi rezultati postignuti tokom decenija postojanja, postignuti su zahvaljujući predanosti i pregalaštvu svakog člana tima. Zajedno smo prošli sve izazove, delili brige i slavili uspehe. Svaki član tima zaslužan je za uspeh kompanije i lidersko mesto koje na tržištu sada zauzima.

Čast je imati zaposlene koji rastu zajedno sa kompanijom i koji svojim naraštajima mogu ispričati priču o Jugo-impexu, koja traje tri decenije. Jugo-impex je porodična kompanija i svaki član tima je član ove velike porodice.

Zapošljavanje

Nemamo stalno otvorene konkurse za posao, ali nam uvek možete poslati svoj CV i portfolio za neku od sledećih pozicija:

  • Električar
  • Livac
  • Mašinski tehničar

Obrazovanje-srednja stručna sprema.
Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.
Manuelni radnik za rad sa neopasnim otpadom.

Prijavite se