Najbolja firma za reciklažu
Arrow backNazad

Najbolja firma za reciklažu

10 jul 2022

Reciklaža industrijskog otpada, opasnog i neopasnog, je svetski trend koji se polako, ali sigurno, širi na teritoriji naše zemlje, ali i čitavog regiona. Podignuta svest o zaštiti životne sredine primorala je privredne subjekte da svoju delatnost izvode na način koji je bezbedan po život i okolinu, a samim tim se nametnulo i pitanje: Koja je najbolja firma za reciklažu?

Uslovi koje mora da ispuni firma za reciklažu

Danas se skoro sve može reciklirati, staklo plastika, tetrapak ambalaža, tekstil, sirovine. Postoji mnogo kompanija koje se bave obradom i sakupljanjem sekundarnih sirovina, ali da bi se za neku reklo da je najbolja, ona mora da ispunjava posebne uslove.

Najbolja kompanija za reciklažu, kao osnovno, trebalo bi da u svom sklopu ima mogućnost da čitav proces reciklaže koji obuhvata skupljanje, prevoz, skladištenje i prepadu otpada – obavi samostalno.

Naravno sve to je neophodno da se obavi na bezbedan način pogodan za očuvanje životne sredine.

U našoj zemlji ne može se svako baviti reciklažom na kompanijskom nivou. Da bi se jedna kompanija time bavila, pored ispunjenih tehnoloških uslova, neophodna je da poseduje dozvolu i odobrenje nadležnog ministarstva.

Koju firmu za reciklažu odabrati?

Kompanija Jugo-Impex u našoj zemlji posluje već više od 30 godina. Svoju delatnost zasniva na sekundarnim sirovinama, njihovom sakupljanju, reciklaži i preradi. Svojim iskustvom, znanjem i tehnologijom ovaj gigant reciklaže apsolutno može se smatrati liderom i pravim izborom firme za reciklažu, bez obzira da li se radi o opasnom ili neopasnom otpadu.

Kompanija Jugo-Impex poseduje sve potrebne dozvole za obavljanje delatnosti reciklaže, a u sklopu svog pogona poseduje organizacione jedinice za sakupljanje, preradu i skladištenje otpada,koje su uređenje po najvišim standardima.

Ova kompanija čak poseduje i transfer otpada koji je, takođe, prilagođen zadatim standardima. Proces reciklaže ovde se odvija nesmetano i bez grešaka. Kroz reciklažni proces, pogon sekundarne sirovine pretvara u nove upotrebne materijale i, dajući nov život sekundarnim sirovinama, čuva životnu sredinu za sve nas.

Procesom prerade bakra, koji čini okosnicu ove kompanije, dobijaju se čak tri nova proizvoda spremna za nastavak života. A to su ekspandirana bakarna granula-kockica, bakarni blok-ingot i bakarna granula-sačma.

Generacije koje dolaze za svoju čistu i bezbednu okolinu mogu zahvaliti upravo najboljim firmama za reciklažu, a Jugo-Impex je svakako jedna od njih.