Čime se bavimo

Sektor upravljanja opasnim otpadom i tretman

Jugo-Impex je razvio sektor upravljanja opasnim otpadom – od tretiranja, preko transporta i njegovog skladistenja ustanovljen je celokupan proces za bezbedno upravljanje otpadnim materijalima.

Tu smo za Vas

Mi zbrinjavamo Vaš otpad

Ako želite da nas kontaktirate, molimo Vas popunite kontakt formu ili pošaljite e-mail na info@jugo-impex.com

Pošaljite poruku


  Provera kvaliteta

  Važan činilac pri izvođenju procesa je ultrazvučna kada sa radnim rastvorom. Kvalitet rastvora se proverava nakon završenog ciklusa dekontaminacije, kada se i donosi odluka da li je potrebno rastvor prečistiti i dodatno podesiti radne parametre.

  Metode praćenja kvaliteta kade za odmašćivanje:

  1. Merenje pH
  2. Merenje provodljivosti rastvora
  3. Vizuelna karakterizacija rastvora : boja, mutnoća, penušavost, miris
  4. Ispitivanje kod ovlašćenog Instituta

  Materijal koji se dobija tretmanom se dodatno proverava u smislu provere sastava i sadržaja primesa, čime se dodatno osigurava dalja mogućnost njegove primene i upotreba u narednim reciklažnim postupcima.

  Metode karakterizacije materijala:

  1. Određivanje vrste metala : X ray analizator, NITON
  2. Određivanje vrste plastike , tekstila: infracrveni analizator, bliska infracrvena oblast, Phazir
  3. Ispitivanje kod ovlašćenog Instituta

  U svojoj laboratoriji, stručnjaci JUGO-IMPEX-a konstantno prate kvalitet izvođenja procesa tretmana. Faze u kontroli procesa se odnose na proveru dekontaminacije opreme, delova i metalnih površina koje se tretiraju.

  Metode provere “očišćenosti” površine:

  1. ”Tape” test – test lepljivosti trake na površinu
  2. n-heksan-ski test
  3. Ispitivanje kod ovlašćenog Instituta