Proizvodi i usluge

Sakupljanje i transport

Proces sakupljanja u delu upravljanja otpadom podrazumeva uvid u stanje otpada na terenu, njegovo pravilno razvrstavanje u skladu sa karakteristikama otpada, pakovanje u ambalažu koja je adekvatna za dati tip otpada i priprema za transport. Jugo-Impex poseduje visoko kvalifikovane stručnjake koji prate i nadgledaju ovaj process. Sakupljanje obavljaju iskusni i obučeni radnici Jugo-Impexa.

Jugo-Impex poseduje sopstvena vozila različitih transportnih karakteristika kojima se vrši transport pripremljenog otpada od generator otpada do sopstvenog postrojenja za skladištenje i/ili tretman otpada. Na ovaj način Jugo-Impex obezbeđuje potpuni nadzor nad otpadom, od njegovog nastanka kod generatora otpada, do prijema u skladišni prostor.