Proizvodi i usluge

Tretiranje

U Srbiji se generiše znatna količina opasnog otpada koji poseduju opasnu karakteristiku povećanog sadržaja ugljovodonika. Prisustvo ostataka mineralnih masti i ulja u količini koja prelazi 20 000 mg/kg dm (suve mase), svrstava ove materijale u opasan otpad. Ako predpostavimo da na transformatoru, ispražnjenom od ulja, po unutrašnjoj površini zaostane 2% ulja, to već iznosi 2 kg ulja na svakih 100 kg mase trafoa. Ukoliko nepravilnim postupkom ovo ulje dospe u životnu sredinu, potencijalno je zagađeno 2.000.000 L vode.

Svojim sopstvenim znanjem i dugogodišnjim iskustvom stručnjaci Jugo-Impexa su razvili metodu tretmana ove vrste otpada. Tretman se obavlja na sobnoj temperaturi, sa minimalnom potrošnjom električne energije i bez stvaranja otpadnih tehnoloških voda. Rezultat procesa su oporavljeni metali koji ne pokazuju opasne karakteristike i mogu se ponovo koristiti u reciklažnoj industriji za dobijanje novih materijala.