Proizvodi i usluge

Tretiranje opasnog otpada

Imate otpadna korišćena ulja, kontaminiranu ambalažu, otpadne akumulatore, boje i farbe, otpadni filtere, vodu pomešanu sa uljem ili drugi sličan opasni otpad za koji vam je potreban tretman? Kompanija Jugo-Impex je tu kako bi vam pomogla u ekološkom tretiranju opasnog otpada.

Posebna metoda tretiranja opasnog otpada

Tokom svog dugogodišnjeg iskustva i procese istraživanja, stručnjaci Jugo-Impexa razvili su posebnu metodu za tretiranje opasnog otpada kojom se štedi energija i čuva životna sredina.

Naime, tretman opasnog otpada obavljamo na sobnoj temperaturi, uz minimalnu potrošnju električne energije i bez stvaranja otpadnih tehnoloških voda. Rezultat ovakvog procesa tretirana opasnog otpada su oporavljeni metali koji ne pokazuju opasne karakteristike i mogu se ponovo koristiti u reciklažnoj industriji za dobijanje novih materijala.

Zašto je važano pravilno tretiranje opasnog otpada

U Srbiji se danas generiše znatna količina opasnog otpada koji poseduje opasnu karakteristiku povećanog sadržaja ugljovodonika. Prisustvo ostataka mineralnih masti i ulja u količini koja prelazi 20.000 mg/kg dm (suve mase), svrstava ove materijale u opasan otpad. Ako pretpostavimo da na transformatoru, ispražnjenom od ulja, po unutrašnjoj površini zaostane 2% ulja, to već iznosi 2 kg ulja na svakih 100 kg mase trafoa. To znači da, ukoliko nepravilnim tretiranje opasnog otpada, ovo ulje dospe u životnu sredinu, potencijalno može biti zagađeno 2.000.000 litara vode.

Osigurajte „zeleno“ tretiranje opasnog otpada

Ukoliko vam je stalo do očuvanja ekologije i vodite računa o zelenom poslovanju i zdravlju Jugo-Impex je tu kako bi vam pomogao u tretiranju opasnog otpada uz poštovanje svih ekoloških standarda.

Potrebno je samo da nas kontaktirate, a naš stručni tim će učiniti sve kako bi smo vam obezbedili kvalitetnu uslugu uz poštovanje svih propisa.