Čime se bavimo

Livnica

Tretmanom livenja sekundarnog bakra dobijeni su proizvodi visokog kvaliteta koji svoju primenu nalaze u hemijskoj industriji i topionicama bakra.

Tu smo za Vas

Mi zbrinjavamo Vaš otpad

Ako želite da nas kontaktirate, molimo Vas popunite kontakt formu ili pošaljite e-mail na info@jugo-impex.com

Pošaljite poruku


  Provera kvaliteta

  Kontrola kvaliteta osigurava kvalitet i sigurnost u prosecu reciklaze i procesu livenja.

  U cilju postizanja sto boljeg kvaliteta koristimo najsavremeniju aparaturu za spektrometrisjku analizu svih metala.

  U okviru nase laboratorije koristimo opticko emisioni spektometar ARL 3460, dok za rad na terenu koristimo XRF analizator metala.

  Tehnološki postupak prerade svih vrsta sekundarnih sirovina bakra koje se pripremaju u reciklažnom centru kao bakar iz prerade kablovskog otpada ili iz izvora koji se naziva sakupljački bakar.

  Asortiman proizvoda livnice od prerade bakra i legura od bakra

  • Livački blok (odlivak) „kokila“ – primena u svim topionicama koje se bave preradom bakarne rude, kupci…
  • Ekspandirana bakarna granula „kokica“ – primena u hemijskoj industriji prvenstveno za dobijanje bakar sulfata „plavi kamen“
  • Bakarna granula „sačma“ – primena u hemijskoj industriji za dobijanje raznih hemojskih aparata na bazi bakra
  • Legure bakra