Proizvodi i usluge

Bakarni blok – Ingot

Pitate se gde kupiti bakarni blok, odnosno bakarni ignot? Jugo-Impex je mesto na kome možete naći livački blok visoke čistoće, 99,99% bakar, namenjen topionicama za rafinaciju bakara.

Bakarne blokove proizvodimo procesom reciklaže otpadnog bakra i oblikujemo u formi ignota koji je najpogodniji za dalju obradu u topionicama.

Kako se dobijaju bakarni blokovi

Ingoti proizvodimo u našoj livnici, pomoću indukcionih peći, topljenjem bakra. Nakon procesa topljenja i odvajanja nečistoća, tretirani bakar se nasipa u kalup. Na ovaj način dobijamo ignot odgovarajućeg oblika, koji je pogodan za dalju obradu u topionici.

Tehničke karakteristike

Težina: 750-1150kg
Visina: 220-330mm
Dužina: 1200mm
Širina: 600mm

Hemijski sastav

Bakar [Cu] – 99,99%

Arsen [As] – 0,005 ppm

Kadmijum [Cd] – 0,005 ppm

Primese: Zn,Sn,Ni,Fe