Proizvodi i usluge

Ekspandirana bakarna granula – Kokica

Proizvodnja ekspandiranih bakarnih granula obavlja se po strogo propisanoj proceduri i zahtevima kupaca.

Proizvodi i usluge

Ekspandirane granule bakra nalaze široku primenu u hemijskoj industriji, a prvenstveno u proizvodnji bakarnih soli.

Tehničke karakteristike

Nasipna težina: 1-1,5kg/dm3

Hemijski sastav

Bakar [Cu] – 99,99%

Arsen [As] – 0,005 ppm

Kadmijum [Cd] – 0,005 ppm