Gde naći centar za reciklažu
Arrow backNazad

Gde naći centar za reciklažu

25 jul 2022

Reciklaža predstavlja jednu od glavnih preporuka kako bi se aktivno delovalo u cilju zaštite životne sredine. Ovaj proces obavlja se u centrima za reciklažu, a sam otpad se može skupljati na različite načine bez obzira da li to čine pravna ili privatna lica. Međutim, pitanje koje se često postavlja jeste „Gde pronaći centar za reciklažu i kako otpad dolazi do ovog centra?“. U nastavku možete saznati tačno kako se odvija ovaj proces i, ako već niste, postanete deo ekološke zajednice.

Specijalni kontejneri za razvrstavanje otpada

Ako živite u urbanim sredinama na ulicama možete pronaći javne kante sa smeće koje su posebno izdeljene kako bi se otpad razvrstao. Ovakve kante i kontejneri imaju posebne odeljke za papir i karton, staklo i plastiku.

U slučaju da u blizini vašeg domaćinstva ne postoji ovaj tip kontejnera, od nadležnog organa zaduženog za upravljanje komunalnim otpadom možete zatražiti posebne kante za razvrstavanje otpada. Ovaj otpad koji je pogodan za dalju obradu, redovno sakuplja nadležna služba i on svakako završava u centru za reciklažu gde se dalje tretira.

Skupljanje otpada

Kod nas na tržištu postoje i privatne kompanije koje vrše sakupljanje otpada koji se kasnije upućuje u centar za reciklažu.

Sa ovakvim kompanijama možete individualno sklopiti ugovor o pružanju odnosno korišćenju usluga sakupljanja. Kompanija će vam objasniti na koji način da otpad razvrstate i pripremite za preuzimanje u dogovorenoj dinamici saradnje.

Ove kompanije otpad, po sakupljanju, dalje upućuju u centar za reciklažu na dalju obradu.

Reciklomati

U gradovima širom Srbije postavljeno je nekoliko tipova reciklomata koji su vrlo zgodni za svakodnevno sakupljanje materijala za recikliranje. Postavljeni su na prometnim mestima i uvek vam je usput da manju količinu otpada ubacite u za to predviđen reciklomat.

Po ranije utvrđenom pravilu reciklomati se prazne, a sakupljeni materijal se upućuje u centar za reciklažu.

Gde naći centar za reciklažu

Ako želite direktno da svoj otpad odnesete u neki od centara za reciklažu i to je moguće. Gde god da živite u Srbiji u svojoj okolini možete pronaći neki od centara za recilkažu.
Jedan od prvih saveta je da se raspitate u lokalnoj mesnoj zajednici da li postoji neki centar sa kojim na lokalnom nivou vaša opština sarađuje i na koji način možete svoj otpad dopremiti do centara za reciklažu.

Korisne informacije o centrima za reciklažu možete pronaći i na nekim od sajtova koji se bave eko temama, ali i na društvenim mrežama jer većina centara za reciklažu poseduje profile. Ovim putem ih direktno možete pitati o svim pojedinostima koje su van bitne, a znajte da je Jugo-Impex uvek tu za vas kao sigurna opcija.