Zašto je bitna reciklaža kablova
Arrow backNazad

Zašto je bitna reciklaža kablova

01 avg 2022

Reciklaža kablova spada u jedan od veoma važnih segmenata reciklažnog procesa. Od reciklaže kablova dobija se metal velikog procenta čistoće koji se dalje može koristiti u proizvodnom procesu. Šta je to što se kod kablova može reciklirati, koji se kablovi skupljaju koji ne i šta dobijamo reciklažom kablova čitajte u nastavku.

Koji kablovi su pogodni za reciklažu

Da bi se neki kabl reciklirao prvo bi trebalo analizirati njegovu vrednosti i odrediti adekvatan način obade koji će dati optimalnu upotrebu svih materijala iz kablova.

Kablovi koji se skuplju i mogu biti iskorišćeni u procesu reciklaže su svi kablovi od elektronskog i električnog otpada, građevinski kablovi kao i kablovi iz auto industrije.

Postoje i kablovi čiji sastav nije pogodan za reciklažu. U takve kabl ove se ubrajaju optički kablovi je r u svom sastavu sadrže komponente od plastike i stakla.

Proizvodi koji se dobijaju reciklažom kablova

Prilikom reciklaže kablova u procesu posle usitnajvanja, mlevenja i separacije dobija se bakarni ili aluminijumski granulat potpuno očišćen od otpadne plastike. Granulat se dalje topi i koristi za proizvode od bakra odnosno aluminijuma.

Važnost reciklaže kablova ogleda se u smanjenu korišćenja resursa. Recikliranjem na pravi način propisan zakonom sprečava se zagađenje životne sredine i stvara se nova materija koja se dalje može koristiti u proizvodnom procesu. Prilikom nestručnog rukovanja kablovima, paljenjem može doći do ispuštanja otrovnih gasova u vazduh čime dolazi do ozbiljne pretnje po zdravlje.

Kako se vrši reciklaža kablova

Reciklaža kablova vrši se po zakonski propisanim uslovima. Prikupljeni kablovi u procesu obrade na mehanički način odvajaju se na frakcije . razdvajanjem frakcija komponenti dobija se metal visoke čistoće.

Da bi se materijali bolje odvajali u proces je ugrađen čitav niz sistema za sortiranje i razdvajanje a sve u cilju dobijanja boljeg kvaliteta gotovog proizvoda. U toku dobijanja proizvoda reciklaže kablovi prolaze kroz više faza, usitnjavanje, mlevenje, separaciju a kao proizvod dobija se prečišćen metal izuzetno čistog kvaliteta.