Reciklaža sekundarnih sirovina – reciklaža bakra
Arrow backNazad

Reciklaža sekundarnih sirovina – reciklaža bakra

30 avg 2022

U proizvodnim pogonima, kao i u velikom broju naših porodičnih domaćinstava, može se pronaći velika količina otpada koji može biti podvrgnut procesu reciklaže. Umesto toga, ovaj otpad često ostaje zaboravljen dovodeći do rizika od zagađenja životne sredine.
Tako, u procesu proizvodnje u različitim fabričkim pogonima dolazi do generisanja industrijskog otpada koji, ako se ne tretira na tehnološki ispravan način, može predstavljati opasnost po zdravlje i životnu sredinu. Zato je veoma važno da budemo svesni važnosti recikliranja otpada, sekundarnih sirovina, a naročito bakra.

Reciklaža bakra

Recikliranjem bakra, omogućava se njegova ponovna upotreba u proizvodnom procesu i dobijajnju finalnih proizvoda.
Na ovaj način odgovorno se ponašamo prema životnoj sredini u kojoj živimo ali i onome što ostavljamo generacijama koje dolaze.
Bakar se nalazi gotovo u svim električnim i elektornskim uređajima, koristi pri pravljenju telefona, automobila, frižidera, televizora i niza proizvoda koji su u svakodnevnoj upotrebi prosečnog čoveka.
Veoma je važno da se ovakva vrsta otpada odlaže na pravilan način kako bi izbegli rizik zagađenja životne sredine.

Kako da savesno reciklirate?

Cilj svih nas je da svoje životno okruženje održimo zdravim i sačuvamo ga za generacije koje dolaze. Zato je bitno da pametno postupamo sa sekundarnim sirovinama i uputimo ih na mesto koje može na najkvalitetniji i bezbedniji način da ih obradi i udahne novi život. Fabrika Jugo – Impex već 30 godina radi na usavršavanju procesa reciklaže i jedna je od vodećih kompanija u tom sektoru, a odgovoran odnos prema očuvanju životne sredine ovoj kompaniji nalazi se na najvišem mestu.
Procesom reciklaže koji se odvija u tehnološki potpuno kontolisanom procesu, od bakra se dobijaju čak tri proizvoda: ekspandirana bakarna granula- kokica, bakarni blok-ingot i bakarna granula – sačma, koji pronalaze svoju ponovnu upotrebu ponovo u proizvodnim pogonima.