Čime se bavimo

Reciklažni centar neopasanog otpada

Najsavremenijim metodama, prikupljeni otpad efikasno recikliramo u sirovinu adekvatnu za ponovnu upotrebu.

Reciklaža kablova

Jugo-Impex sa svojom poslovnom filozofijom, definisao je kompleksan tehnološki postupak za preradu kablova svih vrsta, konstrukcija i ostalih specificnosti po sledećem algoritmu:

 

  • Selektovanje – klasiranje kablova
  • Operacija sečenja kablova
  • Operacija „ljuštenja“ kablova

Ova operacija predstavlja skidanje kablovske izolacije na za to posebno dizajniranim mašinama za skidanje kablovske izolacije, po dužini komada kabla. Jugo-Impex u svom vlasnistvu raspolaze sa najsavremenijim mašinama za „ljuštenje kablova“.

 

  • Operacija granulirano-gravitacione separacije

Tehnološka linija kojom raspolaže Jugo-Impex predsavlja kompletan proces granulirano-gravitacione separacije, tako da je postignut vrhunski kvalitet bakarnog granulata i granulata plastike.

 

Jugo-Impex je ovakvim načinom reciklaže kablova kompletno tehničko-tehnološki i stručnim radom potpuno zaokružuje sve vidove prerade kablova.

Reciklaža obojenih metala

Podrazumeva uglavnom klasiranje materjala po vrsti metala, nakon čega se obavlja mehanička prerada materjala na dimenzije propisane internim standardima i zahtevima kupaca sekundarnih sirovina. Pored reciklaže svih vrsta neopasnog otpada, Jugo-Impex je posebno tehničko-tehnološki zaokružio reciklažu obojenih metala, prvensveno bakra i bakarnih legura po sledećem postupku:

  • Kvantitativni prijem
  • Selektovanje – klasiranje : otpadnog bakra po kvalitetu se obavlja svremenim spektrometrom cime se definisu klase u zavisnosti od procenta bakra. Klase bakarnog otpada su : I klasa, II klasa, III klasa i IV klasa
  • Baliranje otpadnog bakra po klasama radi tretmana u livnici
  • Odvoz i odlaganje u prostorima za skladistenje

Sektor nemetalnih sirovina

Sektor nemetalnih sirovina bavi se sakupljanjem i zbrinjavanjem otpadne plastike iz industrijske proizvodnje. Najčešće vrste plastike koje zbrinjavamo su PP (polypropylene), PE (polyethylene), PS (polystiren), PA (polyamide), PET (polyamide teraphtalate), ABS (achrionitrit butadiene stiren), PBT (polybutylene teraftalate), PVC (polyvinyl chloride), PC (polycarbonate).

Najveći deo zbrinute plastike predstavljaju delovi iz auto industrije, kao i industrije koja se bave proizvodnjom elektronske opreme. S obzirom da je zbrinuta plastika uglavnom post industrijski otpad, iz primarne selekcije radi se o jako čistoj sirovini za dalju upotrebu u reciklaži plastike.

 

Naša kompanija se bavi u ovom trenutku sakupljanjem i razvrstavanjem plastike po vrstama i tako razvrstanu, plasmanom iste kako reciklažnim industrijama u zemlji, tako i u inostranstvu.

U narednom periodu cilj nam je da nakon razvrstavanja, implementiramo određene vrste tretmana, pripreme za dalju upotrebu za reciklažne industrije. Važno je napomenuti da već u ovom segmentu mi vršimo separaciju pojedinih sirovina od plastike, koji imaju delove metala u sebi, odvajanjem plastike od metalnih delova, kao i srediranjem kablova i na posebnim separatorima odvajanjem, plastične oplate, omotača od metala iz kablova.

Ovim procesom se dobija granulisana plastika za dalju proizvodnju u reciklažnoj industriji i određeni metali za naš proces proizvodnje. Osim toga, za neke vrste plastike koje nisu reciklabilne, obezbeđujemo ispitivanja i izveštaje o ispitivanju otpada kod laboratorija i instituta ovlašćenih od strane republike Srbije, i iste šaljemo na zbrinjavanje ili spaljivanje, uništavanje.

Pored toga sektor nemetalnih sirovina se bavi i sakupljanjem i zbrinjavanjem ambalažnog drveta, plastične ambalažne folije kao i PET ambalaže, takođe isključivo iz primarne selekcije generisane kod već pomenutih industrija.

Tu smo za Vas

Mi zbrinjavamo Vaš otpad

Ako želite da nas kontaktirate, molimo Vas popunite kontakt formu ili pošaljite e-mail na info@jugo-impex.com

Pošaljite poruku