Proizvodi i usluge

Granulat plastike

Granulat PVC ili poli-vinil hlorid.

Nakon srediranja kablova, separacijom na posebnoj masini za odvajanje dobija se granulat bakra i granulat PVC plastike, veoma visoke čistoće (99%).

Tehničke karakteristike

Jako visoka izolaciona sposobnost u domenu elektronske industrije.
Visoka hemijska otpornost.
Veoma niska absorcija i propustljivost vode.
Odlična otpornost na vremenske uslove.

Imajući u vidu sve ove karakteristike, PVC nalazi široku primenu u industriji kablova, cevi, kao i gradjevinskoj industriji.

Ostali proizvodi reciklaže