Proizvodi i usluge

Granulat bakra

Granulat bakra je proizvod dobijen reciklažom bakarnih kablova. Tako dobijen granulat se može svrstati u tri kategorije, imajući u vidu procenat čistoće i dimezije granula:

Tehničke karakteristike

-granulat I klase

Dimenzije granula preko 1mm
Procenta bakra preko 99%

-granulat II klase

Dimenzije granula manje od 1mm
Procenat bakra preko 99%

-granulat III klase

Dimenzije granula manje od 1mm
Procenat bakra od 96%-98,9%

Ostali proizvodi reciklaže